Ribolov

Dnevne ribolovne dozvole možete naručiti kod nas!


Športski ribolov

Boravak u prirodi svakako djeluje opuštajuće, a nadmudrivanje ribe te hvatanje i prilagođavanje tehnike ribolova, pokreta ruku i štapa ponašanju ribe vodeći računa o vodenim strujanjima, rezultiraju prijevarom te izvlačenjem ribe iz vode, a to je sav smisao športskog ribolova. Nadmudriti divlju životinju i prevariti je te izvaditi iz vode i obično nakon slikanja, a ponegdje i oproštajnog poljupca vratiti u vodu.

Naša destinacija predstavlja odličan izbor za opuštajući ribolov na našim ljepoticama što obiluju ribom. Prekrasne obale naših rijeka očekuju Vas u prekrasnom druženju oslobađajući Vas svakodnevnog stresa. Provedite dan, vikend ili cijeli tjedan u našim ribolovnim aranžmanima koje ćemo prilagoditi svim Vašim željama.

S našim poznavanjem ribolovnih voda i u suradnji s lokalnim ribolovnim društvima i svim ostalim sadržajima koji su potrebni ribičima garantiramo Vam nezaboravan doživljaj!


NAŠE RIJEKE

Rijeka Slunjčica izvire 5 km južno od Slunja na 240 m nadmorske visine. Tipično je krška rijeka, a predstavlja završetak podzemnog toka rijeke Ličke Jesenice. Od brojnih sedrenih barijera najljepše su u naselju Rastoke na ušću Slunjčice u rijeku Koranu. Bogata je potočnom pastrvom i lipljanom.

Rijeka Korana izvire iz najdonjeg jezera Plitvičkih Jezera Kaluđerovac i do ušća u Kupu kod Karlovca duga je oko 134 km. To je krška rijeka bogata sedrenim barijerama, slapovima i brzacima. Pruža utočište mnogim vrstama ribe kao potočnoj pastrvi, kalifornijskoj pastrvi, lipljanu, štuki, somu, klenu, mreni, plotici, podustu te ostaloj bijeloj ribi.

Rijeka Mrežnica izvire 10 km zapadno od Slunja na 280 m nadmorske visine. Dužina vodotoka je 62 km, a predstavlja sastavak rijeke Dretulje koja ponire nedaleko mjesta Plaški. Ulijeva se u Koranu kod Karlovca. Protječe kroz uzak, mjestimično i dubok kanjon sa mnoštvom sedrenih barijera i slapova. Utočište je mnogim salmonoidnim i ciprinidnim vrstama riba.


UVJETI RIBOLOVA NA NAŠIM VODAMA

Sa zakonom o slatkovodnom ribarstvu upoznati su svi ribiči:

  • ribič kod sebe mora imati dozvolu za ribolov
  • ne smije loviti ribu uz potrebu strane vrste riba žive ili mrtve kao mamac
  • loviti ribu na nedozvoljen način: eksplozivom, rukom, ostima, podvodnom puškom, mrežom ili drugim nedopuštenim sredstvima
  • sa više ribolovnih alata ili opremom koja nije propisana
  •  u vodama u kojim obitavaju salmonoidne vrste riba zabranjeni su prirodni mamci
  • ribe ulovljene u rekreacijsko športskom ribolovu ne smiju se stavljati u promet

Rekreacijsko športski ribolov ciprinidnih vrsta riba smije se obavljati najviše tri ribolovna alata s najviše jednom udicom. Varalica može imati najviše do dvije udice, jednokuka, dvokuka ili trokuka.

Rekreacijsko športski ribolov salmonoidnih vrsta riba smije se obavljati samo s jednim ribolovnim alatom s ribičkom rolom. Ribolovni alat smije imati najviše jednu udicu – mušicu ili varalicu. Umjetni mamac – mušica smije imati samo jednu udicu.

 

Čuvajte okoliš!

Pošaljite upit

Datum